Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
La Bona Nail Bar & Spa
3825 Mount Vernon Ave. ALEXANDRIA, VA 22305
CẦN THỢ NAIL/ INCOME $1000-$1500/TUẦN
Tiệm Nail Bar & Spa Arlington, Annadale, Fairfax, VA cách Eden 10 mins. 
Tiệm đông khách, cần gấp nhiều thợ biết làm everything càng tốt, tay chân nước, gel color, sns, bột, pink & white, waxing, nếu biết làm eyelash và facial càng tốt. 

INCOME $1000- $1500/ week 
NẾU CẦN SẼ BAO LƯƠNG

Xin liên lạc 703-647-0935 (call or text) để biết thêm chi tiết.

Cám ơn!
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
La Bona Nail Bar & SpaLa Bona Nail Bar & Spa
La Bona Nail Bar & SpaLa Bona Nail Bar & Spa
La Bona Nail Bar & SpaLa Bona Nail Bar & Spa
La Bona Nail Bar & SpaLa Bona Nail Bar & Spa
La Bona Nail Bar & SpaLa Bona Nail Bar & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close