Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Tipp-Y-Toe Nail & Spa
740 Greenville Blvd SE Ste 500, GREENVILLE, NC 27858
CẦN THỢ NAIL/ MAY 2022
- GIÁ NAIL CAO, TIP HẬU
- CHIA TURN CÔNG BẰNG
- CÓ NHÀ CHO THỢ Ở XA.
- BAO LƯƠNG HOẶC ĂN CHIA NẾU CẦN.

Đang cần nhiều thợ Nail:
- Nam/ nữ đều được
- Biết làm bột, dip, tay chân nước.

Tiệm ở khu M Ỹ trắng, khách sang nên làm dip, tay chân nước, gel rất nhiều.
Khách dễ chịu, tiệm không tranh dành, chủ thợ vui vẻ hòa đồng.

Thật lòng xin liên hệ để biết thêm thông tin - call or text:
252-292-2082 Sơn
252-292-1228 Thắm

Thank You!Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Tipp-Y-Toe Nail & SpaTipp-Y-Toe Nail & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close