Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Super Nail Salon
3451 Cobb Parkway, ACWORTH, GA 30101
CẦN THỢ NAIL GẤP - APRIL 2022
Tiệm ở khu Kennesaw/Acworth cần tìm thợ, tiện cho người ở Marietta, Woodstock, Cartersville, Kennesaw.
Biết làm TCN, gel, dip, bột, everything càng tốt. 

Lương chia 6/4 - check/cash.
Đảm bảo lương cao, 5000-7000 tùy khả năng.
Nếu cần sẽ bao lương.
Không trừ tiền supply, tip cash (khách xuống đưa liền không cần chờ cuối ngày hay cuối tháng).

Tiệm đông, khách dễ chịu. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật.
Anh/chị/em có nhu cầu giúp em gọi số 678-468-2857 gặp Tracy. 
Thank you!!!
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Super Nail SalonSuper Nail Salon
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close