Venetian Nail Spa- Alton Town Center
5250 Donald Ross Rd., #110, Palm Beach Gardens, Fl WEST PALM BEACH, FL 33418
HIRING NAIL TECHNICIAN - CẦN TUYỂN THỢ NAILS

Venetian Nail Spa in Alton Town Center, Palm Beach Gardens, FL 33418 đang cần tuyển nail techs Full-time or Part-time. 

Tiệm nằm trong khu khách sang trọng, tip cao, busy quanh năm và rất dễ build khách hẹn. 

Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề và giờ giấc làm việc. 

Xin liên lạc với chúng tôi nếu Anh Chị Em nào đang cần tìm chỗ làm mới income ổn định. 

Xin liên lac Larry : 561-267-0434 (C) 561-909-9950 (B)

Thank you.

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Venetian Nail Spa- Alton Town CenterVenetian Nail Spa- Alton Town Center
Venetian Nail Spa- Alton Town CenterVenetian Nail Spa- Alton Town Center
Venetian Nail Spa- Alton Town CenterVenetian Nail Spa- Alton Town Center
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Brandfetch
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close