Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
T NAILS
73 Poplar Springs Rd, RINGGOLD, GA 30736
CẦN THỢ NAIL GẤP/ 2022 - CÓ THỂ BAO LƯƠNG NẾU CẦN
TIỆM RẤT ĐÔNG KHÁCH
Cần thợ Nam/ Nữ biết làm tay chân nước, bột, dip , nếu biết làm everything thì càng tốt.
INCOME $4,500-$6,000/ tháng.
NẾU CẦN CÓ THỂ BAO LƯƠNG.
Tiệm nằm trong shopping center, bên cạnh chợ FOODLION, RẤT ĐÔNG 
Khách Mỹ trắng, khách appointment nhiều và KHÁCH Walk-in. 

Mọi chi tiết liên hệ Jenny: 
706-937-6245(tiệm)
603-289-9084(cell) 
Xin vui lòng nhắn tin trước khi điện thoại số cell.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
T NAILST NAILS
T NAILST NAILS
T NAILST NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close