Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
TIP NAILS
6013 MARLBORO PIKE DISTRICT HEIGHTS, MD 20747
CẦN GẤP THỢ NAIL LƯƠNG CAO

Tiệm đang CẦN GẤP THỢ NAIL biết làm eyelash, eyebrown, nail design, bột hoặc tay chân nước. Có bằng Maryland, làm full time or part time.

Lương cao típ hậu, bao lương nếu cần.

Tiệm lâu năm, khách đông, giá nail cao. Fullset thường $45, pedicure từ $50-$70, nếu thợ biết thêm về eyelash eyebrown càng tốt vì khách rất đông.

Thật lòng quan tâm xin liên hệ cellphone: 301-310-8433

                                                  Phone tiệm: 301-568-3655

Thank you!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
TIP NAILSTIP NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close