Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Oscar Nail Bar
6316 E Mockingbird Ln DALLAS, TX 75214
Can Tho Nail in Dallas
Chúng tôi Oscar Nail Bar. Cần thơ Nails, biết làm tay chân nước  hoặc đủ thứ bột. Nam hay nữ không phân biệt tuổi tác. Tiêm trong khu đông đúc khu Dallas khách sang tip cao thu nhập (income) hơn $ 1.200+ / tuần.

Ban quản lý mới đã thuê thêm nhân viên để giúp dọn dẹp, chăm sóc khách hàng, đồ uống, v.v., vì vậy bạn sẽ có thể tập trung toàn lực  hơn vào việc mang đến những bộ móng đẹp. Chúng tôi có một quầy bar đầy đủ mới giúp.

Vui lòng liên bằng email: OscarNailBarDallas@gmail.com hoặc gọi (214) 238-2386. Text only (678)   634-8057. Full Time hoặc Part nTime. Phải có license.
  


Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,000 - $1,500
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Oscar Nail BarOscar Nail Bar
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close