Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
MT Nails
Clermont, FL CLERMONT, FL 34711
Cần Thợ Nails (August 2022)
-Tiệm sang khu trắng, đông khách, giá nail cao, khắch chịu chi, chủ thoải mái, supply xài vô tư. Cần thợ chân tay nước, Bột/Dip everything, biết làm design càng tốt. Income $1000-1600/tuần chưa tính TIP, tùy theo khả năng.
-Xin liên lạc Tuấn (C)407-517-8395 
                      Trinh (C)786-241-1866
                               (W)352-708-5522 
-Xin vui lòng nhắn tin nếu không kịp bắt phone. Xin cám ơn!
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,000 - $1,500
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
MT NailsMT Nails
MT NailsMT Nails
MT NailsMT Nails
MT NailsMT Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close