Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Luray Nails
1495 cornerside blvd A, Vienna VIENNA, VA 22182
MỤC TUYỂN THỢ - NEW 2022
HIỆN TẠI TIỆM ĐANG CẦN:
*** 01 thợ bột, eyelash.Biết đủ thứ càng tốt.
Tiệm nhỏ khu Tyson nhưng good location. (đối diện Walmart, trong Walmart ko có tiệm nail)

Income 1200-1600/tuần. Bao lương nếu cần.
Không trừ supply.
Có reception book hẹn, chia turn công bằng.
Nếu có đam mê làm design càng tốt.
Chủ dễ thương, thân thiện.

*** 01 receptionist (full time hoặc part-time): start from 13$/hr.
Nghe phone, xếp hẹn, tính tiền. Có phần mềm POS và Book hẹn online nên công việc rất dễ.
Yêu cầu: Tiếng Anh giao tiếp, biết sử dụng máy tính.
Có chủ hỗ trợ. 

Liên hệ: +1 (571) 230-7577 
Nếu ko nghe máy vui lòng để lại tin nhắn sms.
Sẽ gọi lại trong ngày.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Luray NailsLuray Nails
Luray NailsLuray Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close