Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Waldo Nails
7429 Broadway St, KANSAS CITY, MO 64114
CẦN THỢ NAIL/ KANSAS CITY – TIN NEW!!
Hiện tại, tiệm đang cần thợ biết làm everything.
Full-time hay part-time đều được.
CÓ THỂ BAO LƯƠNG $1300/ TUẦN NẾU CẦN.
Tiệm đông khách quanh năm, mùa đông cũng như mùa hè.
Môi trường làm việc vui vẻ, hoà đồng, dễ thương và không quạu. Không tranh dành.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
816-363-2008 (tiệm)
816-423-9984 (call or text)

Thank You!
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Waldo NailsWaldo Nails
Waldo NailsWaldo Nails
Waldo NailsWaldo Nails
Waldo NailsWaldo Nails
Waldo NailsWaldo Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close