Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
TIỆM NAIL Ở Frisco, Texas
.... Frisco, TX 75036
TIN MỚI ĐĂNG! CẦN THỢ BỘT, DIP, TAY CHÂN NƯỚC CHO TIỆM MỚI
Tiệm lớn, mới mở tại thành phố Frisco/ Texas, gần hồ Frisco Lake
KHU SANG, TIP CAO, KHÁCH DỄ.
Cần thợ Bột, Dip, chân tay nước có kinh nghiệm.
Thợ mới cũng OK
ĐẢM BẢO INCOME từ $800-$1300, tuỳ theo khả năng.
Nếu biết thêm Lash, INCOME cao hơn.
Chủ trẻ, thoải mái, dễ thương.

Vui lòng gọi 972 816 8758
Hoặc 214 554 0060
Gặp Duy hoặc Thuỳ Anh, nếu không bắt phone, để lại tin nhắn, sẽ gọi lại ngay.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
TIỆM NAIL Ở  Frisco, TexasTIỆM NAIL Ở  Frisco, Texas
TIỆM NAIL Ở  Frisco, TexasTIỆM NAIL Ở  Frisco, Texas
TIỆM NAIL Ở  Frisco, TexasTIỆM NAIL Ở  Frisco, Texas
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close