Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Mimosa Nails
3215 Columbia Pike, ARLINGTON, VA 22204
CẦN GẤP THỢ NAIL VÙNG ARLINGTON, VA BAO LƯƠNG CAO TIN NEW 2023!!

Tiệm Nails vùng Arlington Virginia rất đông khách, giá cao,Tips good cần gấp thơ chân tay nước hoặc bột. Income thợ $1200-$2000/ tuần.

Không khí làm việc thoải mái, bao lương cao, tiệm cũng có nhiều khách design nên tha hồ thỏa mãn đam mê và chủ sẽ chỉ nếu yếu. 

LL:  (703) 789 4995

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Mimosa NailsMimosa Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close