Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Creative Nails & Spa
17060 N Thompson Peak Pkwy Ste 110, SCOTTSDALE, AZ 85255
CẦN THỢ NAIL. TIỆM MỚI ĐỔI CHỦ
Tiệm khu sang , kế nhà hàng Ý và câu lạc bộ Cho phụ nữ vùng N Scottsdale 
Cần thợ nail gấp tay chân nước hoặc everything càng tốt và Receptionist . 
*** Income : Đảm bảo lương cao  và plus Tip. $$$$$$$
*** Benefits: $1,000 Cho năm đầu tiên bonus.
401K Cho năm thứ 2 . 
Không trừ supplies và clean up.
Người chủ không làm , không chụp giật , không  nhiều chuyện,  và không phức tạp.
Không gian thoải mái và vui vẻ.

Xin vui lòng liên lạc anh chị Sophia cell:

(602) 327-9299 
Hoặc để lại tin nhắn
-----------------------------
Luxury nail shop, next to Italian restaurant and club for women in N Scottsdale who need nail technician urgently or everything possible and Receptionist.
Income: Guaranteed high salary plus Tip.  $$$$$$$
Benefits: $1,000 For the first year bonus.
401K For 2nd year.
Excluding supplies and clean-up.

Please contact Sophia's cell at  602-327-9299 
Or leave a message.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Creative Nails & SpaCreative Nails & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close