Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
NailTrends & Spa
13408 College Blvd Lenexa, Overland Park, KS 66210
CẦN THỢ NAIL GẤP CHO TIỆM MỚI ĐỔI CHỦ/ Overland Park, KS

UNDER NEW MANAGEMENT.

Cần lắm 1 đến 2 người làm, thợ TCN hoặc làm everything.

Anh chị em muốn thay đổi môi trường làm việc. Tiệm có đầy đủ đồ chơi cho anh chị.

Tiệm sạch sẽ, chia turn công bằng.

** Cần thợ có tâm, Lương có thể trao đổi qua phone

Tiệm hòa đồng vui vẻ. Khách rất dễ thương. Anh chị thợ chỉ cần tập trung làm và kiếm tiền.

Gọi đi làm liền, xin liên hệ để trao đổi công việc

DAVY: 816-423-9984.

Để lại tin nhắn nếu chưa kịp nghe phone, sẽ call lại ngay.

Thank You!


Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
NailTrends & SpaNailTrends & Spa
NailTrends & SpaNailTrends & Spa
NailTrends & SpaNailTrends & Spa
NailTrends & SpaNailTrends & Spa
NailTrends & SpaNailTrends & Spa
NailTrends & SpaNailTrends & Spa
NailTrends & SpaNailTrends & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close