Sparenity Nail
16108 Cadillac Rd BRANDYWINE, MD 20613
CẦN THỢ NAIL GẤP/ BRANDYWINE, MD
Tiệm Nail ở Waldorf, MD.  
Cần gấp thợ Nail nam hay nữ làm đử thứ, bọt, dip powder, hay chân tay nước. 

Bao lương $1400+
Làm full-time hay part-time.

Tiệm mở cửa t2-t7 (9am-7pm) chủ Nhật (9am-5pm) Làm từ 10am cũng được 

Tiệm rất đông khách, dễ chịu, và tip tốt.

Không khí làm việc vui vẻ hoà đồng.

Liên lạc 240-476-9080
Additional Info
Average Salary ($/Week): Contact Owner for details
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Sparenity NailSparenity Nail
Sparenity NailSparenity Nail
Sparenity NailSparenity Nail
Sparenity NailSparenity Nail
Sparenity NailSparenity Nail
Sparenity NailSparenity Nail
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Brandfetch
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close