Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Helen's Nails & Spa
5806 Seven Mile Dr Ste 104 WILDWOOD, FL 34785
FEB - CẦN THỢ NAILS NAM - NỮ GẤP. KHU KHÁCH SANG TIP GOOD

Tiệm khu khách sang vùng Wildwood .FL

Cần Thợ Nails gấp biết làm bột, tay chân nước hoặc biết everything càng tốt.

Tiệm làm 6day/week . 9h am-6h pm

Income đảm bảo $1300-$1600/week. 

Tiệm nằm trong khu khách sang, khách m ỹ  t r ắ ng , khách rất dễ chịu thoải mái. TIP GOOD. 

Cần thợ làm full time, nam or nữ đều được. chỗ làm vui vẻ, thoải mái . chủ luôn giúp đỡ khi cần. không khí làm việc vui vẻ. 

Vui lòng liên hệ: 352-689-0100 - 352-492-8444.

Thanks You. 

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
HelenHelen
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close