Blue Ocean Nail & Spa
9469 Baltimore National Pike ELLICOTT CITY, MD 21042
CẦN THỢ NAIL/ ELLICOTT CITY, MD

Tiệm RẤT LÀ ĐÔNG KHÁCH

Cần thợ Nam/ Nữ biết làm tay chân nước, hoặc làm đủ thứ, biết làm lash càng tốt.

Thợ biết làm đủ thứ BAO LƯƠNG từ $1200-$1800/ Tuần, tuỳ theo khả năng.

Tiệm lớn vùng Ellicott City, khu T.R.Ắ.N.G

KHÁCH SANG, TIP HẬU, INCOME CAO.

Chỗ làm thoải mái, tiệm cách Columbia Mall khoảng 10 phút.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 410-480-4998

Thank you!

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Blue Ocean Nail & SpaBlue Ocean Nail & Spa
Blue Ocean Nail & SpaBlue Ocean Nail & Spa
Blue Ocean Nail & SpaBlue Ocean Nail & Spa
Blue Ocean Nail & SpaBlue Ocean Nail & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon