Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
CASA NAILS SPA at REUNION
7971 Osceola Polk Line Rd DAVENPORT, FL 33896
Tiệm Mới 2022!!! Cần Nhiều Thợ Nails!

Tiệm mới Casa Nails Spa at Reunion ở Davenport, Florida. Khu vực Disney World. Đông khách. Cần tuyển nhiều thợ bột, tay chân nước, facial, eyelash, biết làm everything càng tốt.Tiệm khu du lịch giá nails cao, tip hậu, chia turn công bằng. Chỗ làm việc mới, rộng rãi và thoải mái. Chủ trẻ và hòa đồng.

Anh chị thật lòng xin liên lạc :
Chloe: 407-494-2308
Chưa kịp nghe phone vui lòng để lại tin nhắn .
Thank you!

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
CASA NAILS SPA at REUNIONCASA NAILS SPA at REUNION
CASA NAILS SPA at REUNIONCASA NAILS SPA at REUNION
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close