Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Garden Nails
640 Cypress Garden Blvd WINTER HAVEN, FL 33880
GẤP! GẤP! Cần tìm thợ nails tại Winter Haven - FL
Hiện tại tiệm Garden Nails đang cần tìm thợ làm tay chân tay nước và thợ bột
Ăn chia hoặc bao lương theo thỏa thuận
Tiệm vui vẻ hoà đồng, không trừ tiền supply và clean up, chia turn công bằng. ( Khu Mỹ trắng cùng building với Publix)
Rất mong tìm thợ lâu dài, tay nghề chưa vững sẵn sàng chỉ thêm.
Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc 315 350 9933 (Kay) hoặc 228 424 7282.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Garden NailsGarden Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close