Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Liberty nail
1181 w Kansas st LIBERTY, MO 64068
FEB/ 2023 - CẦN THÊM 2 THỢ NAIL
Feb 2023/ Tiệm liberty nail&spa.
CẦN THỢ NAIL - Full time/part time, có bằng MO co kinh nghiệm.
Biết làm bột hoặc Dipping powder, (Nhiều design) 
Tiệm rất đông khách(Tip rất cao). 
A/c muốn tìm chỗ làm việc thoải mái, không tranh dành và sạch sẽ. 
Tụi em có manager chia turn nên rất công bằng. 
Tụi em có bonus cho thợ làm 1 năm.
Call or text: 816-231-8997
Phone tiệm: 816-429-7970
Thank you!
Income $1200-$1700
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Yelp: N/A
Liberty nailLiberty nail
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close