Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Polka Dot Nails Spa and Waxing
680 E Thousand Oaks Blvd THOUSAND OAKS, CA 91360
2023 CẦN THỢ NAIL GẤP - RECEPTIONIST- ĐẢM BẢO INCOME
Tiệm đẹp, sang vùng Thousand Oaks .

Cần tuyển thợ nam or nữ, full time/part time có kinh nghiệm bột, Dip, Bio-gel,Waxing, tay chân nước .

Lương cao, tip hậu $1,800-$2,000/tuần and UP.


*** Tiệm cũng đang cần Receptionist làm fulltime hoặc partime.

Không có kinh nghiệm sẽ giúp training.

LƯƠNG liên hệ trực tiếp.


Trả W2, không khí làm việc vui vẻ, thân thiện.

Không tranh giành, có benifit cuối năm.

Bao lương  quanh năm cho thợ nếu cần.


Liên hệ:

805-714-4535 (Bus)

805-340-7752 (cell)

Để lại tin nhắn số cell nếu không kịp nghe máy, sẽ gọi lại ngay.


THANK YOU!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Polka Dot Nails Spa and WaxingPolka Dot Nails Spa and Waxing
Polka Dot Nails Spa and WaxingPolka Dot Nails Spa and Waxing
Polka Dot Nails Spa and WaxingPolka Dot Nails Spa and Waxing
Polka Dot Nails Spa and WaxingPolka Dot Nails Spa and Waxing
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close