Mint Nails
415 Egg Harbor Road, 19A SEWELL, NJ 08080
CẦN THỢ NAIL LÀM BỘT VÀ TAY CHÂN NƯỚC/ RECEPTIONIST NEEDED

Cần thợ Bột và Tay Chân Nước TCN 

Cần thợ làm lâu dài, full-time hoặc part-time.

Chỗ làm vui vẻ và thoải mái.  

Tiệm ở South New Jersey, cách Phila và Pennsauken 20 phút lái xe

Khu M-ỹ trắng, đông khách và tiền tips cao. 

Bao lương cao, trên ăn chia 6/4 

**Tiệm cũng đang cần Receptionist làm part-time.

L/L: 609-506-8240 hoặc 504-345-3294.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Mint NailsMint Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close