L V Nails
15461 U.S.Highway 441 Eustis EUSTIS, FL 32726
Apr 2023 CẦN THỢ NAIL GẤP- INCOME GOOD

Cần gấp thợ nails biết làm tay chân nước và làm bột, làm được Everything thì càng ok. 

Nam or nữ đều ok

Làm full time part time đều được. 

Tiệm ở Eustis
, FL
, rất đông khách, khách sang , m ỹ t rắ ng,  tiệm đẹp giá cao và Tip good

Income :ăn chia tùy theo khả năng( thỏa thuận)

Không khí làm việc gia đình vui vẻ , chủ nhiệt tình thoải mái.

Gọi điện thoại sẽ đi làm ngay. 

Xin vui lòng liên lạc: Ms Trang  407-401-2095

Thank you so much.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
L V NailsL V Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close