Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Q Nail Spa & Microblading
32350 TX-249 Ste 40 PINEHURST, TX 77362
CẦN TÌM THỢ NAIL GẤP TIN NEW 2023!!!

Cần tim thợ biết làm đủ thứ,  tay chân nước, nam nữ, partime hay  fulltime đều được.
Bao lương tùy theo tay nghề trên thì ăn chia.
Tiệm đông khách , khu khách sang , good tip . Tiệm không trừ tiền nail supply của thợ.
Liên lạc để biết thêm thông tin chi tiết : 
Cell : 832-773-9669 
Bus : 281- 789- 4183
Nếu không kịp bắt máy vui lòng text mess.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Q Nail Spa & MicrobladingQ Nail Spa & Microblading
Q Nail Spa & MicrobladingQ Nail Spa & Microblading
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close