Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
T-T Nails & Spa
1125 N. Simpson dr. Ste L WARRENSBURG, MO 64093
CẦN TÌM THỢ NAIL TIN NEW 2023!!!


MISSOURI Cần gấp thợ Bột,  TCN!  Bao lương $5000-$6000/ Tháng (tùy khả năng) Hơn Chia 6/4.  

Income trên $8000/Tháng nếu thợ giỏi.  Tiệm mở cửa 6 ngày/Tuần!  

Tiệm lâu năm,  khách sang,  ổn định quanh năm! Thích hợp làm lâu dài!

LL: 816-295-4181 (Đức)

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Yelp: N/A
T-T Nails & SpaT-T Nails & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close