Charmlux Nail Spa
8161 Fm 423 suite 210 Frisco, TX 75036
CẦN THỢ NAIL - ĐẢM BẢO INCOME QUANH NĂM/2023

Cần nhiều thợ nail gấp thợ: tay chân nước, dipping, bột, design, lashes hoặc biết everything càng tốt.
Part time/ Full time đều được

INCOME ổn định quanh năm. 
ĂN CHIA HOẶC BAO LƯƠNG THEO THỎA THUẬN.
TIỆM ĐÔNG KHÁCH, GIÁ NAIL CAO, TIP HẬU

Khu khách sang, rất dễ chịu.

Xin liên lạc qua số phone để biết thêm chi tiết : 
214-228-1024 (call or text)
214-430-5214 (tiệm)
Thank You!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Charmlux Nail SpaCharmlux Nail Spa
Charmlux Nail SpaCharmlux Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close