Modern Nails and Spa
1100 S. Hayes St # 1080, ARLINGTON, VA 22202
CẦN THỢ NAIL VÀ RECEPTIONIST KHU VỰC ARLINGTON/ SPRINGFIED, VA
Tiệm nail rất đông khách, giá service cao trong Mall vùng Arlington, VA (không phải làm nhiều giờ) và tiệm ngoài plaza vùng Springfied, VA.

*** Cần gấp nhiều thợ nail biết làm bột , tay chân nước, SNS nếu biết làm Eye Lash càng tốt (full time hay part time). 

*** Cần receptionist thông thạo tiếng Anh làm cho 1 trong 2 tiệm nail trên (full time hay part time). 

Giờ giấc, lương bổng có thể điều đình.

Vui lòng liên lạc với Tâm : 703-989-6597 (call or text)
------
Vivian Nail Spa
7285 Commerce St Springfield, VA 22150
703-989-6597 
----
Modern Nails and Spa 
1100 S. Hayes St # 1080, Arlington, VA 22202
703-989-6597 


Additional Info
Average Salary ($/Week): Contact Owner for details
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Modern Nails and SpaModern Nails and Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon