BELLA LIFESTYLE NAIL SALON
890 Bestgate Rd ANNAPOLIS, MD 21401
CẦN THỢ NAIL VÀ RECEPTIONIST Ở ANNAPOLIS, MD
Cần thợ full-time và part-time CTN và các chị biết làm đủ thứ sẽ bao lương

Tiệm ở vùng Annapolis MD

Tiệm lớn rộng rãi

Khách M.Ỹ tr.ắng, rất dễ chịu, tips cao

Có nhiều khách walk-in

Cần có bằng và kinh nghiệm

Lương từ $1200-$1600 1/tuần

** Cần Receptionist part-time thứ Bảy và Chủ Nhật - lương $150/ 1 ngày

Tiệm mở cửa từ 10AM - 7PM

Xin liên hệ: 443-370-3621 (Nguyệt)

Nếu không kịp bắt máy, xin để lại tin nhắn

Cám ơn!

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): None
Share this ad:
BELLA LIFESTYLE NAIL SALONBELLA LIFESTYLE NAIL SALON
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Brandfetch
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close