Utopian nails and spa
420 Grapevine Hwy suite 110 HURST, TX 76054
CẦN THỢ NAIL GẤP Ở HURST, TX
*** NON-TOXIC SALON *** 

Tiệm không làm BỘT, không ảnh hưởng sức khỏe 

Không tranh giành, làm việc trong môi trường high-end chuyên nghiệp

Bao lương cố định $200 

Tiệm khách sang , tip cao

* Lý do tiêm dù không làm Bột, nhưng tuyển thợ Bột vì cần người có skill làm Bột, còn tiệm hoàn toàn fresh, không làm cũng như không có mùi bột

Liên hệ: Sandy 682-559-4401 or Stella 817-807-8638 

Thank you!
Additional Info
Average Salary ($/Week): Contact Owner for details
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Utopian nails and spaUtopian nails and spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Brandfetch
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close