Elite Spa & Nails
4806 Grandview Pkwy, DAVENPORT, FL 33837
CẦN THỢ NAIL GẤP Ở DAVENPORT, FL *** NEW 11/2023
Cần thợ biết làm tay chân nước, bột, design, dipping, Nail art, hoặc biết đủ thứ càng tốt

Tiệm ở trong khu shopping mall Posner Park, khách đông

TIP CAO, THU NHẬP ỔN ĐỊNH

Giá nail cao

BAO LƯƠNG NẾU CẦN - thợ Bột $1200 trên ăn chia, tuỳ theo khả năng tay nghề  

Xin liên hệ để biết thêm thông tin: (407) 969-9368

Vui lòng để lại tin nhắn nếu không kịp bắt phone.

Thank You!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Contact Owner for details
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Elite Spa & NailsElite Spa & Nails
Elite Spa & NailsElite Spa & Nails
Elite Spa & NailsElite Spa & Nails
Elite Spa & NailsElite Spa & Nails
Elite Spa & NailsElite Spa & Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Brandfetch
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close