WESTYN BEAUTY NAIL SPA
2222 Ocoee Apopka Road Suite 102, OCOEE, FL 34761
2024!!CẦN THỢ NAIL GẤP Ở OCOEE, FLORIDA – TIỆM RẤT ĐÔNG KHÁCH.

Cần GẤP thợ NAIL


- Biết làm everything hoặc tay chân nước.
- LÀM ĐƯỢC CHỦ NHẬT VÀ THỨ HAI

- Không vướng bận con nhỏ quá nhiều
-Tiệm ở thành phố OCOEE FLORIDA

-Tiệm đóng cửa ngày thứ BA


ĐẢM BẢO INCOME CAO.
RẤT ĐÔNG KHÁCH và sang, xung quanh là Dollar Tree, Housing community, Publix, Retail, Restaurant, High School etc....
Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng


Thật sự cần việc và nghiêm túc xin vui lòng gọi điện trực tiếp:

407-347-9479 (Ti)


Xin cám ơn!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Contact Owner for details
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
WESTYN BEAUTY NAIL SPAWESTYN BEAUTY NAIL SPA
WESTYN BEAUTY NAIL SPAWESTYN BEAUTY NAIL SPA
WESTYN BEAUTY NAIL SPAWESTYN BEAUTY NAIL SPA
WESTYN BEAUTY NAIL SPAWESTYN BEAUTY NAIL SPA
WESTYN BEAUTY NAIL SPAWESTYN BEAUTY NAIL SPA
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon