Elegance Nails Spa
18299 Village Center Dr. OLNEY, MD 20832
CẦN GẤP THỢ NAIL-INCOME ỔN ĐỊNH/ OLNEY, MD - NEW 2024
Tiệm khách sang, TIP cao, tip cho tiền mặt. 
Income ổn định và đảm bảo quanh năm.
BAO LƯƠNG HOẶC ĂN CHIA THEO YÊU CẦU, tuỳ theo khả năng.
$1200-$1800/1 tuần.

Tiệm  Nails vùng Olney Town MD.
Cần gấp thợ nail biết làm:
- Tay chân nước cũng được.
- Có kinh nghiệm làm Acrylic, Dipping powder, Gel, biết làm đủ thứ càng tốt. 
Làm Full time. Có bằng MD. Tiệm khu MỸ TRẮNG.

Liên lạc Lynn: 301-501-6359 (call or text)
Additional Info
Average Salary ($/Week): Contact Owner for details
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Elegance Nails SpaElegance Nails Spa
Elegance Nails SpaElegance Nails Spa
Elegance Nails SpaElegance Nails Spa
Elegance Nails SpaElegance Nails Spa
Elegance Nails SpaElegance Nails Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon