Sissy Nails
927 BEVILLE RD #4 DAYTONA BEACH, FL 32119
Website: Not available
Facebook: Not available
Yelp: Not available
CẦN THỢ GẤP - ĐẢM BẢO INCOME
Income & Salary ($)
Income range/Mức thu nhập ($): Call Us
Income Type: Fixed Salary/Lương cố định
Minimum Salary/Bao lương ($): Call Us
Houly Salary/Lương theo giờ ($): Call Us
Requires
Gender: No gender required
Age/Độ tuổi: Not required
Licence/Bằng: Not required
Experience/Kinh nghiệm: Not required
Full Time/Part Time: Full Time
Skills/Kỹ năng:
Benefits
Call Us
More Description

CẦN THỢ NAIL Ở KHU VỰC DAYTONA BEACH, FLORIDA
Cần tìm thợ chân tay nước. Everything càng tốt. Full time. 
Lương ăn chia hoặc bao lương tuỳ khả năng. 
Tiệm mở từ thứ 2 đến thứ 7. 
Đóng cửa Chủ Nhật 
Income ổn định. 
Môi trường hoà đồng vui vẻ, chia turn công bằng. 
Tiệm Khách Mix. Khách chịu chi và design nhiều. 
Tiệm ở khu vực Daytona Beach, Florida 

Phone shop: 386-788-6565 
Cell phone: 386-344-7006 
(Khi gọi đôi lúc bận không thể nghe phone. Xin để lại tin nhắn)
-------------------------

Sissy NailsSissy Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon