Aruba nails & spa
1061 wp ball blvd SANFORD, FL 32771
CẦN GẤP THỢ NAIL N.A.M/ N.Ữ ** NEW 04/ 2024

Cần nhiều thợ nam nữ biết làm eyelash, dipping, acylic, chân tay nước...biết làm everything càng tốt.  

Tiệm làm rất nhiều Gel-X, nếu chưa biết chúng tôi có thể chỉ dẫn. 

Tiệm hoạt động được 14 năm  và trong quá trình mở rộng thêm sẽ re grand opening trong 2 tháng nữa. Wellcome các anh chị. 

Có bonus cho  thợ sau 1 năm làm việc.

Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết: (407) 322-1122  (Tiệm) or  Text 407 221-2610 

Thank you.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Contact Owner for details
Experience Required (Year): 3 - 4
Share this ad:
Aruba nails & spaAruba nails & spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon