Aruba nails & spa
1061 wp ball blvd SANFORD, FL 32771
CẦN GẤP THỢ NAIL NAM/ NỮ - NEW 05/ 2023

Cần thợ nail nam or nữ biết làm bột, chân tay nước, dip... hoặc biết everything càng tốt. Bao lương nếu cần. Tiệm mở cửa từ 9:30 am- 7:00 pm từ Mon to Sat. Chủ nhật  tiệm đóng cửa.

Tiệm đông khách, nhiều khách hẹn quay lại every two weeks. Income ổn định, típ cao. Tiệm nhỏ, môi trường làm vui vẻ hòa đồng, chia turn công bằng không giành giựt. 

Có bonus cho  thợ sau 1 năm làm việc.

Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết: (407) 322-1122  (Tiệm) or 407-687-0777 (cell)

Thank you.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Aruba nails & spaAruba nails & spa
Aruba nails & spaAruba nails & spa
Aruba nails & spaAruba nails & spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close