Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
PAULENE NAIL SALON
15640 N PIMA RD SCOTTSDALE, AZ 85260
CẦN THỢ NAILS GẤP TIN NEW 2019 !!!

Tiệm đang cần GẤP thợ Nam/ Nữ, biết làm Tay Chân Nước, Bột, hoặc everything thì càng tốt, thời gian làm việc full time. Bao lương tùy theo kinh nghiệm. Tiệm đông khách trong khu Shopping centre, tips nhiều, chỗ làm vui vẻ, chủ thoải mái.
Liên hệ: Cell phone: Đức 602-295-3240.
Thank you.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
PAULENE NAIL SALONPAULENE NAIL SALON
PAULENE NAIL SALONPAULENE NAIL SALON
PAULENE NAIL SALONPAULENE NAIL SALON
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close