Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Cozy Nails
5518 W 13400 S Herriman, UT 84096
CẦN THỢ NAILS GẤP, TIN NEW 2020!! $900-$1300

Tiệm đang cần GẤP thợ Nam/ Nữ, có kinh nghiệm tay chân nước, bột, biết everything thì càng tốt, thời gian làm việc là full time  , tiệm mở cửa thứ 2 - thứ 7.
Bao lương $900-$1,300 or ăn chia tùy theo kinh nghiệm.
Tiệm rộng rãi, đông khách, tips nhiều, chủ thân thiện, nhiệt tình.
Liên hệ:  
cell phone 
801-971-4978 ( cell Nữ)
801-302-7241 ( bus)
305-930-5457 ( cell Nam)
Thank you.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Cozy NailsCozy Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
SALT LAKE CITY, UT
$1,200 - $1,500
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close