Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Herbal Nails
4085 S Gilbert Rd Ste 4 CHANDLER, AZ 85249
CẦN THỢ NAIL.BAO LƯƠNG $900 /TUAN
Cần thợ nail bột, SNS dipping powder, chân tay nước va eyelash extension. Khu rất đông khách. Tiệm giá cao và tip hậu. Khu mỹ trắng. Bao lương $900 to $1000/tuần hoặc ăn chia. Chỗ làm thoải mái và vui vẻ.
Xin liên lạc Kevin: Cell 480-282-3331
Bus 480-993-3293
Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Herbal NailsHerbal Nails
Herbal NailsHerbal Nails
Herbal NailsHerbal Nails
Herbal NailsHerbal Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close