Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Color New Spa Nails
5030 Lemmon Ave DALLAS, TX 75209
Chú Ý __ CẦn thợ nails gấp>NEED NAILS TECHNICIANS

Cần gấp thợ nails biết làm tay chân nước và làm bột  làm được Everything thì càng ok.

Làm full time or part time đều ok nam or nữ đều được ( không phân biệt giới tính )

Tiệm ở khu 3 màu đông khách, đa số mỹ trắng giá cao và Tip good

Income : Bao lương or Ăn chia tùy theo khả năng. 

Không khí làm việc gia đình vui vẻ , chủ nhiệt tình thoải mái.

gọi điện thoại sẽ đi làm ngay.  
 

Xin vui lòng liên lạc: Ms Nga 469-212-6933 or 254-813-8880 

phone tiệm : 214-219-8999 

NEED NAILS TECHNICIANS

Need manicure, pedicure or do everything is better.

Male or Female is ok.

Full time or part time is ok. Share income. Or make a deal income with the owner. 

It's locate in 3 colors area

The owner is very nice & enthusiastic. High income.

Please, contact me: Ms Nga  214-219-8999  or 469-212-6933 or 254-813-8880 (cell) 


Thanks you very much. 
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Color New Spa NailsColor New Spa Nails
Color New Spa NailsColor New Spa Nails
Color New Spa NailsColor New Spa Nails
Color New Spa NailsColor New Spa Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close