Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
LEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATE
8290 champions gate blvd ORLANDO, FL 32839
NEW! CẦN THỢ! $1800-3000/ 2TUẦN

NEW! CẦN THỢ! $1800-$3000/ 2TUẦN

Lee Nails at Champions Gate Tiệm lớn và cao cấp ở trung tâm Orlando.

Chung tôi cần tuyển nhiều thợ nails có kinh nghiệm biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước.

Khu Mỹ trắng, khách sang, khách du lịch giàu có, Giá cao, Tip cao.

Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, khách hàng đông đúc, phân chia turn công bằng sử dụng máy tính, lương và tiền tip rất cao.

L/L: 321-430-3888 (mobile)

407-479-2076 (business)

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
LEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATELEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATE
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close