Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Verda Nail Spa
2120 Saxon Blvd, Ste 204 ORANGE CITY, FL 32763
CẦN THỢ BỘT và CT NƯỚC (vợ chồng OK)

Orange City, Florida. Tiệm đông khách walk-ins giá cao, khách sang. Có phòng riêng sạch sẻ tiện nghi cho thợ giỏi bột. Bao $4500 UP/ tháng hơn chia 6/4. Cần thợ giỏi bột làm đủ thứ và thợ chân tay nước bao $3200/ tháng. VỢ CHỒNG OK.
Xin liên lạc để biết thêm Trang 386-848-2308

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Verda Nail SpaVerda Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
ALTAMONTE SPRINGS, FL
$700 - $1,000
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close