Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Nail Spa
2120 Saxon Blvd, Ste 204 ORANGE CITY, FL 32763
FREE CHỔ Ở !!! --CẦN THỢ BỘT và nữ chân tay nước( BAO LƯƠNG $4500)
Orange City, cách Orlando 30 phút. Tiệm đông khách walk-ins giá cao, khách sang. .FREE phòng riêng sạch sẻ đầy đủ tiện nghi cho thợ giỏi ở xa. Bao $4500/tháng hơn chia 6/4. Cần thợ giỏi bột làm đủ thứ và thợ nữ chân tay nước. Xin liên lạc để biết thêm Vinh (386) 337-9310 
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Nail SpaNail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close