Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Verda Nail Spa
2120 Saxon Blvd. Suite 204 ORANGE CITY, FL 32763
CẦN THỢ Bao $5000/ thang

Orange City, Florida. Tiệm đông khách walk-ins giá cao, khách sang. Cần thợ giỏi bột, ưu tiên cho thợ nữ. Bao $5,000 Up/ tháng hơn chia 6/4 và có phòng riêng sạch sẻ tiện nghi cho thợ bột. Cũng cần Thợ chân tay nước BAO $3200/ thang. Xin vui lòng liên lạc : Vinh 386-848-2308.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Verda Nail SpaVerda Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close