Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Glo Nail Spa
7935 Constitution Ave Colorado Springs, CO 80951
CẦN THỢ NAIL GẤP! INCOME $1000+
Tiệm vùng Coloarado Springs , khu shopping lớn, khu vực sang trọng, đông đúc, giá cao , tip hậu
Cần nhiều thợ Nails, thợ biết làm CTN or everything’s (Nếu chưa rành nghề chủ sẽ tập và chỉ thêm)
Chủ hoà đồng , thợ vui vẻ, thoải mái, không khí làm việc như gia đình
Bao lương hoặc ăn chia..trên 1000/tuần
Xin liên lạc 719-351-5859 (please text if I can’t answer a phone)
Thank you
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Glo Nail SpaGlo Nail Spa
Glo Nail SpaGlo Nail Spa
Glo Nail SpaGlo Nail Spa
Glo Nail SpaGlo Nail Spa
Glo Nail SpaGlo Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close