Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
HERBAL NAILS & SPA at Paradise Valley Village (New Owner)
15530 N. TATUM Blvd, Suite 120 PHOENIX, AZ 85032
CẦN NHIỀU THỢ NAILS-Paradise Valley Village !!!

HERBAL NAILS & SPA at Paradise Valley Village15530 N. Tatum Blvd, # 120.
Phoenix, AZ 85032
602-971-1149
(N. W. Corner of Greenway & Tatum, next to Walgreen & Dunkin Donuts)

đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. 

Bao lương từ $1000-$1200 Tùy theo khả năng. 

Có 11 Locations để các Anh Chị lựa chọn nơi làm 

TIỆM CẦN CHỊ EM THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST.

Xin liên lạc số phone/Text: 602-971-1149, 480-500-8000, 602-214-1721, hoặc 602-410-9779

Website :http://herbalnailspa.com. 
Thành thật cảm ơn
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,000 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
HERBAL NAILS & SPA at Paradise Valley Village (New Owner)HERBAL NAILS & SPA at Paradise Valley Village (New Owner)
HERBAL NAILS & SPA at Paradise Valley Village (New Owner)HERBAL NAILS & SPA at Paradise Valley Village (New Owner)
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close