Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
La Belle Nails
4401 Coleman Suite #101 BISMARCK, ND 58503
CẦN THỢ NAIL, BAO LƯƠNG TỪ $900-$1300/TUẦN
Cần thợ nail ưu tiên thợ nữ, 2 vợ chồng càng tốt có bằng biết làm chân tay nước, dipping powder bao lương $900-$1000/tuần, thợ biết làm đủ thứ bao lương $1100-$1300/tuần (tuỳ theo khả năng và cần có kinh nghiệm)
Tiệm khu mỹ trắng, giá cao, tips rất hậu.
Có chỗ ở cho thợ ở xa. 
Chỗ làm việc vui vẻ, thoải mái.
Tiệm nằm trong shopping center lớn.
Xin gọi Tiffany 714-487-3744 (Cell) hoặc Victor 714-260-8458 (Cell)để biết thêm chi tiết.
Xin cám ơn!
Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
La Belle NailsLa Belle Nails
La Belle NailsLa Belle Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close