Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Tips Nails
6125 S Semoran Blvd Ste 105 ORLANDO, FL 32822
11/2020 CẦN GẤP THỢ NAILS NỮ_ ĐẢM BẢO LƯƠNG CAO CHO THỢ.

Cần gấp thợ nails NỮ biết làm BỘT, tay chân nước , sellac làm được Everything thì càng ok. 

Làm full time part time đều được. 

Tiệm ở 
Orlando, FL
, gần sân bay  rất đông khách, khu mỹ trắng  tiệm đẹp giá cao và Tip good

Income :ăn chia tùy theo khả năng( thỏa thuận)

Không khí làm việc gia đình vui vẻ , chủ nhiệt tình thoải mái.

Gọi điện thoại sẽ đi làm ngay. 

Xin vui lòng liên lạc: Ms Hiền 407-435-4513(cell) or 407-855-2444

Thanks you so much. 
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Tips NailsTips Nails
Tips NailsTips Nails
Tips NailsTips Nails
Tips NailsTips Nails
Tips NailsTips Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close