Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
JM Nails and Spa
4688 Millenia Plaza Way ORLANDO, FL 32839
02/2020 TIỆM MỚI BUILT-CẦN GẤP NHIỀU THỢ NAILS NỮ

Tiệm JM mới BUILT_

 Cần gấp nhiều thợ nails NỮ biết làm chân tay nước, bột ........ 

nếu làm được  Everthing thì càng tốt.

Làm full time hay part time đều đươc.

Income : bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng của thợ. 
Tiệm mới nên sạch sẽ thoải mái cho thợ . Chủ thoải mái vui vẻ . 
Gọi điện thoại sẽ đi làm ngay. 


Anh chị nào thật lòng xin call 407-683-5044  để biêt thêm chi tiết. 

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
JM Nails and SpaJM Nails and Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close