Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
JM Nails and Spa
4688 Millenia Plaza Way ORLANDO, FL 32839
11/2020 TIỆM MỚI BUILT-CẦN THỢ NAILS NỮ/ Nail Technician Needed

Tiệm JM  ORLANDO, FL

Hiện tại tiệm đang cần thợ nails NỮ làm chân tay nước, bột sau mùa dịch. nếu anh chị nào làm được  Everthing thì càng tốt.

Làm full time hay part time đều đươc.

Income : bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng của thợ. 
Tiệm mới nên sạch sẽ thoải mái cho thợ . Chủ thoải mái vui vẻ . 

Gọi điện thoại sẽ đi làm ngay. 
Anh chị nào thật lòng xin call 407-683-5044 để biêt thêm chi tiết. 
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
JM Nails and SpaJM Nails and Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close