Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
HERBAL NAILS at ARCADIA
4375 E. Indian School Rd PHOENIX, AZ 85018
CẦN NHIỀU THỢ NAIL.- Arcadia
CÂN THỢ NAILS
HERBAL NAILS & SPA at ARCADIA (PHOENIX). 
4375 E. Indian School Rd, 180
Phoenix, AZ 85018
(S. W. Corner of Indian School Road & 44 th Street, next to Doughbird Restaurant & Smash Burger)
Nằm trong khu nhà Triệu Phú rất giầu, Mỹ Trắng 100%.

đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. 

Bao lương từ $1000-$1400 Tùy theo khả năng. 

HỆ THỐNG HERBAL NAILS & SPA CÓ RẤT NHIỀU TIỆM TẠI CA & AZ 

TIỆM CẦN CHỊ EM THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST.

Xin liên lạc số phone/Text:  480-500-8000,  602-410-9779, hoặc 602-405-1448

Website :http://herbalnailspa.com. 
Thành thật cảm ơn
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,000 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
HERBAL NAILS at ARCADIAHERBAL NAILS at ARCADIA
HERBAL NAILS at ARCADIAHERBAL NAILS at ARCADIA
HERBAL NAILS at ARCADIAHERBAL NAILS at ARCADIA
HERBAL NAILS at ARCADIAHERBAL NAILS at ARCADIA
HERBAL NAILS at ARCADIAHERBAL NAILS at ARCADIA
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close